سخن هفته

 

 

طوری لبخند بزنید که گویی هرگز گریه نکرده اید .

طوری بجنگید که گویی هرگز شکست نخورده اید .

طوری عشق بورزید که گویی هرگز زجر نکشیده اید .

طوری زندگی گنید که گویی آخرین روز عمرتان است .

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
مشق مهر

سلام [گل] هنگامی که در زندگی اوج میگیری ، دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی ! اما هنگامی که در زندگی به زمین می خوری ، آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .

محمد

در لبخندِ تو خنده ام ذوبـــــ شد و تورِ چشمانت نورِ دلم صــــید کرد ! اینچنین من در تاریکیِ محض از نـــــور زاده شدم !!