املای آموزشی - املای پرده ای

جهت برطرف کردن ضعف در حافظه دیداری از املای پرده ای همراه با بازی استفاده می گردد .

بدین صورت که ابتدا متنی روی تابلو نوشته می شود ( در بعضی موارد فقط به صورت کلمه )  و متن به صورت بلند خوانده می شود . سپس با پرده روی متن پوشانده شده و متن املا قرائت می شود .


در پایان املا پرده کناز زده شده و دانش آموزان املای خود را تصحیح می کنند .

شما نیز در منزل می توانید از چنین روشی استفاده کنید .

/ 0 نظر / 40 بازدید