سخن هفته

بنویسید به دیوار سکوت ، عشق سرمایه هر انسان است.
 بنشانید به لب ، حرف قشنگ ، حرف بد وسوسه شیطان است.
و بدانید که فردا دیر است و اگر غصه بیاید امروز، تا همیشه دلتان درگیر است.
 پس بسازید رهی را که کنون ، تا ابد سوی صداقت برود ،
 و بکارید به هر خانه گلی ، که فقط بوی محبت بدهد! ...

/ 0 نظر / 5 بازدید