بخوانید و ...

مردی، حلوافروش را گفت که کمی حلوایم به نسیه ده.

حلوافروش گفت: بچش، حلوای نیکی است.

گفت: من به قضای رمضان سال پیش روزه دارم.

حلوافروش گفت: پناه به خدا!اگر با چون تو معامله کنم تو قرض

خدا را سالی به دیگر سال عقب اندازی با من چه خواهی کرد؟

/ 6 نظر / 6 بازدید
محمد

*** بعضی اشکها هستند ، بی‌دلیل ، بی‌بهانه ، یک‌ دفعه‌ای ، نصفه‌ شبی ، عجیـــــــــــــــــــــــــب ، ... آدم را آرام می‌کنند ، می گویند این اشکهای بی بهانه سندشان به نام " خـــــداست " ..!!

علی

دوستنای هستنمئد که دیدن انها بسیار سخت و طاقت فرساست اما محبت شون فراموش شدنی نیستند امیدوارم حالت خوب باشه و سال نوتنم هم مبارک

محمد

می دانی..؟ آدم های ِ ساده.. ساده هم عاشق می شوند.. ساده صبوری می کنند.. ساده عشق می وَرزَند.. ساده می مانند.. اما سَخت دِل می کنند.. آن وقت که دل ِ می کنند.. جان می دَهند.. آدم های ِ ساده.....

عطا

خیلی زیبا و عالی بود خانم باقری احسنت به انتخاب عالیتون [گل][گل]

عطا

از دم جان بخش نی دل را صفـایی میرسد روح را از نـــالــه ی او مـــرحبــایــی میرسد گوئیـــا دارد ز انعــامــش مسیـــحا بهـره ای کـــز دم او درد منــدان را دوایــی میــرسد یـــا مگــر داوود مهمــان میــــکنــد ارواح را کز زبــان او بـه هر گوشی صـــلائی میرسد آتشی در سیــنه دارد نی چـو بادش میدمد شعلـــه ی او بـر در هـــر آشنـــایــی میرسد بیـــدلان بـر نغمه ی او های و هـویی میزنند بـــی نـــوایـــان را زســاز او نـــوایـی میرسد نعـره ای گر میزند شوریده ای در بـی خودی از پیــش حـالی به گوش ما صـدایی میرسد ناله مسکین ، عبیداست آنکه ضایع میشود ور نــه آن نالیــدن نی هـم به جـایی میرسد [گل]

محمد

هر انسانی با سرنوشتی خاص به دنیا پا می نهد باید وظیفه ای را به انجام برساند پیامی را برساند کاری را به پایان برد نه //// آمدنت تصادفی نیست / آمدنت مقصودی به دنبال دارد هدفی فرا راه توست / کل را اراده بر این است که کاری را با دستان تو به جایی برساند انسانی خلاق به جهان پا می گذارد و به زیبایی جهان می افزاید او با وجود خود رقص جهان را موزون تر می سازد لذت را افزون / عشق را ژرف تر و موکاشفه را نیکوتر پیش میبرد و آنگاه که این جهان را ترک میگوید جهانی زیباتر از خود به جای نهاده ا