اطلاعیه

از آن دسته از دانش آموزانی که به دلیل بیماری نتوانستند در ارزشیابی املا تاریخ 8/11/91 شرکت کنند ، در روز یک شنبه 15/11/91 ارزشیابی به عمل خواهد آمد . ارزشیابی املا شامل 10 درس اوّل فارسی می باشد و فقط شامل متن دروس اصلی است (بخوان و بیندیش ها یا حکایت ها در ارزشیابی املا نمی باشد.)

شرکت در ارزشیابی برای دیگر دانش آموزان اختیاری می باشد .

/ 0 نظر / 4 بازدید