/ 7 نظر / 11 بازدید
عطا

سلام دوست عزیز و ارجمندم واقعا سخن هفته تون عالی و زیباست احسنت به این انتخاب عالیتون ... [دست]

عطا

ای دوست، به دوستی قرینیم تو را هر جا که قدم نهی زمینیم تو را در مذهب عاشقی روا نیست که ما: عالم به تو بینیم و نبینیم تو را □ [گل]

عطا

گفتم رخ تو بهار خندان منست گفت آن تو نیز باغ و بستان منست گفتم لب شکرین تو آن منست گفت از تو دریغ نیست گر جان منست [گل]

مشق مهر

*✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿* سلام شبتون به خیر[گل] کاش بارانی ببارد قلبها را تر کند بگذرد از هفت بند ما صدا را تر کند قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه رشته رشته مویرگهای هوا را تر کند بشکند در هم طلسم کهنه ی این باغ را شاخه های خشک بی بار دعا را تر کند مثل طوفان بزرگ نوح در صبحی شگفت سرزمین سینه ها تا نا کجا را تر کند چترها تان را ببندید ای به ساحل مانده ها شاید این باران که می بارد شما را تر کند *✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿**✿*

عطا

[گل] سلام دوست ارجمندم از لطف بیشارتان سپاس منم واقعا به وجود دلسوزان ارزشمندی چون شماکه چون شمع به دور و برتون روشنایی می بخشین افتخار میکنم خانم قادری ... هرکجا هستین اول سالم بعدشم موفق و موید و برقارار باشید .. [گل]

علی

این جمله خیلی زیباست چرا که خودم در گیر این قضیه بودم یه سادگی ساده چند سال زجرم داد پس این سادگی در جمع معلمان نوعی مشکل است

محمد

من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می مانم من از اینجا چه می خواهم،نمی دانم امید روشنائی گر چه در این تیره گیها نیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر می افشانم من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح می خوانم و می دانم تو روزی باز خواهی گشت. فریدون مشیری