اطلاعیه

پسرم

سلام

روزت خوش و شاد

باید بدانی که ما در روز شنبه و یک شنبه در درس علوم مروری برروی درس های من رشد کرده ام و از گدشته تا آینده خواهیم داشت و روز سه شنبه 19/1/93 ارزشیابی این دو مبحث درسی ، پس سعی کن مروری کوتاه برروی این دو درس داشته باشی که وقتی در کلاس تکرار و تمرین می کنیم ذهنت سریع تر  تو را یاری کند .

روز شنبه مرور درس از گذشته تا آینده ( نان ) - درس 14

روز یک شنبه مرور درس من رشد کرده ام - درس 11

روز سه شنبه ارزشیابی دو درس - 19/1/93

توجه :

به سه نفر از کسانی که بهترین کاردستی را درست کرده باشند در روز چهارشنبه 20/1/93 جایزه داده می شود . البته ملاک اول انتخاب این است که تو بیشترین سهم در درست کردن کاردستی را داشته باشی .

/ 0 نظر / 42 بازدید