ریاضیات سرگرمی معما

سؤال اوّل :

فرض کنید در یک مسابقه ی دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت می گیرید حالا نفر چندم هستید؟

  

برای پاسخ به سؤال دوم، باید زمان کمتری را نسبت به سؤال اوّل فکر کنی .

 

 سؤال دوم :

 اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید، نفر چندم خواهید شد؟

 

ریاضیات فریبنده !!!

سؤال سوم رو فقط ذهنی حل کنید. از قلم و کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.

 

سؤال سوم :

عدد 1000 رو فرض کنید. 40 رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با یک 1000 دیگر جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید. با یک هزار دیگر جمع کنید. حالا 20 تا دیگر به حاصل جمع، اضافه کنید. با 1000 تای دیگر جمع کنید و نهایتاً 10 تا دیگر به حاصل اضافه کنید. حاصل جمع بالا چنده؟

 

سؤال چهارم :

پدر ماری، پنج تا دختر داره :

1-  Nana 

2-  Nene

3-  Nini

۴-  Nono

5-  اسم پنجمی چیه؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید