میلاد امام هشتم حضرت رضا ( ع )

 سئل علیه السلام عن خیـار العبـاد؟ فقــال(ع):
الذیـن اذا احسنوا استبشروا, و اذا اساووا استغفروا و اذا اعطوا شکـروا, و اذا ابتلو صبروا, و اذا غضبوا عفوا.(23)
از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد.
فـرمـود: آنان که هر گاه نیکـى کنند خـوشحال شوند, و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطا شـوند شکر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر کنند, وهر گاه خشم کنند در گذرند.

 

میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر عاشقان طریقش مبارک باد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
رویا

بهترین شادباش ها تقدیم به شما، بمناسبت میلاد امام علی بن موسی الرضا-ع