اطلاعیه - تاریخ ارزشیابی ها

پسر عزیزم

سلام

روز شنبه 8/9/93 از درس 1 تا پایان درس 4 ارزشیابی فارسی ( به صورت کتبی ) خواهیم داشت .

روز یک شنبه 9/9/93 ارزشیابی ریاضی از فصل اول و دوم خواهیم داشت .

روز دوشنبه 10/9/93 ارزشیابی املا از 5 درس اول خواهیم داشت .

/ 0 نظر / 46 بازدید