زمین تغییر می کند

فرسایش زمین

زمین ما آهسته آهسته توسط آب و باد تغییر می کند.باران به زمین می بارد،و ذرات خاک را به سوی رود خانه ها می برد.باد نیز ذره های شن وخاک را اززمین جدا می کند وبا خود می برد جریان آب به کناره ی رودخانه ها ودریاچه ها برخورد می کندو توده ها ی خاک را می کند موج های دریا دایماً به صخره ها حمله می کنند وسنگ ریزه ها را به کناره ها می کوبند و به این ترتیب آنها را به تدریج فرسوده می کنند و به سنگ های بسیار کوچک تبدیل می کند .

این ها نمونه هایی از تغییرات در زمین هستند . فرسایش شگفتی های بسیاری در دنیا به وجود آورده است . تپّه های زیادی درکناره ی اقیانوس وجود داشتند ولی هم اکنون اثری از آن ها دیده نمی شود .

 

1-آب بزرگترین عامل فرسایش

درسطح زمین است آب به شکاف های سنگ ها نفوذ می کند ، وبعد با سرد شدن هوا یخ می بندد ، و سبب ترکیدن صخره ها می شود ، درطی هزاران سال ،این صخره ها فرسوده می شوند و به خاک مبدل می گردند ، وتوسط عوامل فرسایش تغییر مکان می دهند . ازطرف دیگر ، آب به زمین فرومی رود و زیر زمین با جریان مداوم خود توده های گلی را با خود انتقال می دهد و به رود خانه ها می ریزد. رود خانه ها نیزبه طوردایم کف خودرا می کند و به تدریج عمیق تر و عریض تر می شود.

2- باد نیزیکی دیگر ازعامل های فرسایش خاک است،ولی کندتر کارمی کند.

3-یخچال هانیزباکندن کف درّه ی خودازعوامل فرسایش به شمارمی رود.

منطقه های کشاورزی همیشه در معرض تغییر قرار دارند، ریشه های گیاهان کشت شده ، از فرسایش خاک جلوگیری می کنند و  کاشتن درختان جنگل از تغییرات زمین توسط آب و سیلاب ها جلوگیری  می کند.

 

  

 تهیه کننده:   امیر رضا بنایی  -  کلاس دوم فرهنگ (1)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید