نجات عشق

عشق از ثروت که با قایقی باشکوه جزیره را ترک می کرد کمک خواست و به اوگفت: "آیا می توانم با تو همسفر شوم؟ " ثروت گفت: "نه، من مقدار زیادی طلا و نقره داخل قایقم هست و دیگر جایی برای تو وجود ندارد."

پس عشق از غرور که با یک کرجی زیبا راهی مکان امنی بود،کمک خواست. غرور گفت: "نه، نمی توانم تو را با خود ببرم چون تمام بدنت خیس و کثیف شده و قایق زیبای مرا کثیف خواهی کرد."

غم در نزدیکی عشق بود. پس عشق به او گفت: "اجازه بده، تا من با تو بیایم." غم با صدای حزن آلود گفت:"آه، عشق، من خیلی ناراحتم و احتیاج دارم تا تنها باشم."

عشق این بار سراغ شادی رفت و او را صدا زد. اما او آن قدر غرق شادی و هیجان بود که حتی صدای عشق را هم نشنید.

آب هر لحظه بالا و بالاتر می آمد و عشق دیگر ناامید شده بود که ناگهان صدایی سالخورده گفت: "بیا عشق، من تو را خواهم برد." عشق آن قدر خوشحال شده بود که حتی فراموش کرد نام پیرمرد را بپرسد و سریع خود را داخل قایق انداخت و جزیره را ترک کرد. وقتی به خشکی رسیدند، پیرمرد به راه خود رفت و عشق تازه متوجه شد کسی که جانش را نجات داده بود، چقدر بر گردنش حق دارد. عشق نزد علم که مشغول حل مسئله ای روی شن های ساحل بود، رفت و از او پرسید: "آن پیرمرد که بود؟" علم پاسخ داد:"زمان" عشق با تعجب گفت: "زمان؟! اما چرا او به من کمک کرد؟"علم لبخندی خردمندانه زد و گفت: "زیرا تنها زمان قادر به درک عظمت عشق است."

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد

ماهیِ کوچکـــــ دیگر بزرگـــــ شده بود دل به دریا زد ، و تَن به ساحـــل داد!