تکلیف علوم - دوشنبه 20/8/92

پسرم

سلام

فعالیت صفحه ی 29 کتاب علوم خود را در یک صفحه در دفتر علوم انجام بده . انجام سوال 3 اختیاری است .

چنانچه فرصت تو کوتاه است ، می توانی فعالیت را برای روز شنبه آماده کنی .

/ 0 نظر / 5 بازدید