عید سعید فطر مبارک

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در این بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آن کسیست که بخشیده می شود
عید شما مبارک

/ 2 نظر / 8 بازدید
سوگل آشفته عصار

دلها همه بهاران شدازشمیم باران/مه رخ نموده امشب درعیدروزه داران/ هرکس که دردعایش یادی کندزیاران /شیرین تراز عسل باد کامش به روزگاران.... عیدبزرگ فطر برشما مبارک.