علوم - زندگی ما و گردش زمین

پسرم

 

برروی تصویر زیر کلیک کن و آن را خوب مشاهده کن . به گردش زمین به دور خود و خورشید خوب نگاه کن . به خصوص به نحوه ی گردش زمین به دور خودش .

برروی دکمه ی فصل برو و مطالبی را که برایت نوشته بخوان و تصویر آن را خوب مشاهده کن .

 

 

 

/ 1 نظر / 312 بازدید
مهرنیا

خانم سلام تصویر باز نمی شود. مرسی