معرفی کتاب ...

چگونه با کودکم رفتار کنم

برای بسیاری از شما این که گاهی رفتار مناسبی با کودکانتان ندارید سخت است . امّا بیاید برای یک لحظه هم که شده به برخی از مهارت ها و روش های تربیتی که درقبال آن ها به کار می گیرید ، شک کنید . بزرگ کردن یک یا دو کودک دلیلی بر بی نیازی از تجربیات دیگران نیست . یک تربیت موفق مستلزم استفاده از اکثر امکانات از جمله تجربیات دیگران و  مطالعه کتاب های مختلف و مشاوره با متخصصان امر است .

 این کتاب مرجعی سریع برای دستیابی به راه حل های عملی است، زمانی که  برای کودک شما مشکلی پیش بیاید، می توانید از میان راه حل های مندرج در فصل مربوطه یکی را انتخاب کنید و به تغییرات رفتاری کودک خود دقّت کنید. اگر پیشرفتی مشاهده شد، کودک خود را تحسین کنید در غیر این صورت می توانید روش های دیگر را امتحان کنید و در صورت نیاز از متخصص کمک بگیرید.

مشخصات کتاب :

نویسنده : دکتر گاربر

ترجمه : شاهین خزعلی،هومن حسینی نیک،احمد شریف تبریزی

نشر : مروارید

/ 1 نظر / 16 بازدید
اقا

سلام کتاب خیلی خوبی را معرفی کرده اید مطالعه کتاب به دوستانی که کودک دارند توصیه می کنم