خوش آن دلی که به عالم الهه ای دارد ...

خوش آن دلی که به عالم الهه ای دارد

به آن بهانه همه عمر و لحظه بشمارد

تو ای الهه شادی همیشه با من باش

که در شب سیه ام نور و روشنی بارد

/ 1 نظر / 10 بازدید
باران الفبا

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها یلدایتان رویایی روزهایتان پر فروغ شبهایتان ستاره باران!