شعر 12 امام

از طاهران طاهر است

محمد باقر است

ششم جعفر صادق

هفتم موسی کاظم

هشتم امام رضا

رضاست به حکم قضا

نهم محمد علی

دهم علی النقی

یازدهم عسکری

دوازدهم غایب است

مهدی (ع ) صاحب زمان

اوست خدای را نشان

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

دوازدهم غایب است محمد نایب است مهدی صاحب زمان اوست خدا را نشان ظاهر شود زمانی روشن شود جهانی

الهام

خیلی خوب بود