تشکیل سایه

 والدین گرامی

باسلام

لطفا در منزل از فرزند خود بخواهید با یک چراغ قوه و توپ ( یا هر وسیله ی دیگری ) در یک محل تاریک ، سایه ایجاد کند و با دور و نزدیک کردن چراغ قوه ---- بار دیگر با دور و نزدیک کردن شی به چراغ قوه ، بزرگ و کوچک شدن سایه را مشاهده کند . این فعالیت در کلاس انجام شده است . فعالیت منزل جهت تثبیت یادگیری می باشد .

/ 0 نظر / 14 بازدید