یاد یادها

میان یادها

دلم که گیر می کند

پر می دهمش

تا از آسمان

میان ابرهای خیال

مشت مشت ستاره بچیند

و در دامنش بریزد

امّا...

برای تکمیل شادی اش

باز هم تو را می خواهد

 

پسران خوبم ، دلم برای همه ی شما تنگ شده ، امیدوارم خیلی زود ببینمتون . همه تون را به خدا می سپارم .

/ 2 نظر / 5 بازدید
نیایش

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد... دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست... دلم برای کسی تنگ است که معلم نام اوست… دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است… دلم برايت تنگ شده معلم مهربانم

محمد

زندگی پول نیست ، زندگی دل خوشه که خدا این نعمت و به هر کسی نداده... زتدگی درک درست از اطرافته، زندگی درست دیدن و لذت بردن از مکانه و زمانه ... زندگی بخشیدنه ، آره بخشیدن... ببخش و زندگی کن... زندگی گذشتنه... گذشتن از بدیاست... آره بگذر ... بزار یکی هم از تو بگذره ... این میشه زندگی... از همه مهمتر که دیگه الان خیلیا نمیشناسنش و اسمش رو خراب کردن : زندگی عشق ورزیدن به همدیگست، زندگی با عشق به هم نگاه کردنه. دل خوش ، لذت بردن، عشق، بخشیدن ، گذشت... آره زندگی تو همین کلمات خلاصه شده... پس با عشق زندگی کن و از زندگیت لذت ببر و با درک درست ببخش و گذشت کن...