خدا

خدا

تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمی شود

تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت

تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد

تنها کسی است که وقتی همه رفتند می ماند

وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید

وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود

و تنها سلطانی است که با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید