تکلیف علوم

پسرم

سلام

امروز در مدرسه انواع سایه را مشاهده کردی ، در صفحه 50 کتاب چند سوال از تو پرسیده است . دوست  دارم با توجه به فعالیت هایی که انجام داده ای ، جواب سوال ها را در دفتر علوم خود بنویسی . سوال و جواب با هم نوشته شود .

در صفحه ی  51  تحقیق کن را بخوان در مورد آن 5 خط بنویس.

اگر فرصت نداری می توانی نتیجه ی کار خود را شنبه به مدرسه بیاوری .

در مورد سوال ایستگاه فکر نیز فکر کن و درستی پاسخ خود را فردا در مدرسه با دوستانت آزمایش کن .

/ 0 نظر / 6 بازدید