معرفی کتاب

یک دقیقه برای خودتان

در این کتاب نویسنده سعی دارد توجّه خواننده را به مراقبت از خود جلب کند. همانگونه که کار و خانواده مهم هستند خود شخص هم مهم است و با تفکر لحظه ای به حالات و نیاز درونی و ارضای نیازهای درونی و بیرونی خود به موفقیت های بیرونی دست یابد. به نظر نگارنده ی کتاب وقتی کسی به خود توجّه کند و نیازهای درونی خود را برآورده سازد، مشخصا از خود و زندگی رضایت نسبی بیشتری خواهد داشت و در برخورد با دیگران و با جامعه با روحیه ی بشاش و مثبت روبرو خواهد.

نویسنده : اسپنسر جانسون           
مترجم : مجید شهرابی

/ 0 نظر / 6 بازدید