آیا می دانید که ... - دانستنی دانش آموزان

در روزهای قدیم تر مردم به این 6 ساعت اهمیتی نمی دادند و یک سال را همان 365 روز محاسبه می کردند این کار سبب شد که کم کم زمان سال تحویل تغییر کند.

 یعنی چه ؟ یعنی اگر برای ما ایرانیان اول فروردین که اولین روز فصل بهار است آغاز سال نو بود کم کم در طی صدها سال، شروع سال جدید جلو افتاد و به زمستان و بعد هم به تابستان رسید و مردم یادگرفتند که باید این 6 ساعت را در تقویم خود محاسبه کنند.

 برای همین هر 4 سال که می گذرد این 6 ساعتها را باهم جمع می کنند که یک شبانه روز کامل یعنی 24 ساعت می شود . برای همین ماه اسفند که در تقویم شمسی 29 روز است هر 4 سال یکبار ، یک روز به آن افزوده می شود و 30 روز می گردد.

سال هایی که اسفند 30 روز است یعنی تعداد روزهای سال بجای 365 روز ، 366 روز می شود . این سال را، سال کبیسه می گویند.

پس هر 4 سال یکبار سال کبیسه می شود و قابل پیش بینی است . یعنی اگر سال 1383 سال کبیسه بود سال 1387 هم سال کبیسه خواهد بود . 

کبیسه به معنای بزرگ است یعنی سالی که تعداد روزهایش از بقیّه سال ها بیش تر است. 

فایده سال کبیسه را همانطور که گفتیم این است که باعث می شود همیشه در یک موقع خاصی و مشخصی ، سال نو فرا برسد که برای ما ایرانیان اوّل فروردین است.

/ 1 نظر / 15 بازدید
کاظمی(مادر هومن بحرینی)

سلام مطلب زیبا یی بود.من و همسرم مدتها ست که پیرامون این موضوع تحقیق می کنیم.اما هنوز بخ جواب نرسیدیم.اگر لطف کنید و سایت مورد مطالعه را معرفی کنید ممنون می شم.[گل]