سوال تحقیقی علوم

پسرم با توجه به آن چه امروز در کلاس علوم مشاهده کردی و با توجه به فعالیتی که خودت شب گذشته در منزل انجام دادی ، می توانی بگویی چرا آسمان شب تاریک است ؟ در مورد این سوال تحقیق کن . می توانی به کمک چراغ قوه ، توپ و یک مقوا ، آسمان را شبیه سازی کنی و نتیجه را با انجام فعالیت به دست آوری .

/ 0 نظر / 5 بازدید