برنامه ی ارزشیابی

پسر گلم

سلام

در هفته ی جاری نتیجه ی یک ماه تلاش من و تو در درس های زیر مشخص خواهد شد .

  1. روز شنبه 10/8/93 ارزشیابی املا از دو درس کتابخانه ی کلاس ما و مسجد محله ی ما
  2. روز یک شنبه 11/8/93 ارزشیابی از فصل اول ریاضی
  3. روز چهارشنبه 14/8/93 ارزشیابی کتبی فارسی از دو درس کتابخانه ی کلاس ما و مسجد محله ی ما
/ 1 نظر / 51 بازدید
محمد

" گفتا : انبار دارا مرجمک نامی فرستادم برنجش ده نی برنجش .ماش فرستادم نخود آمد "./ روش های آموزشی برخط را ملاحظه فرمایید و از روش بارش مغزی و پژوهشگری و آموزش های گروهی و تیمی بهره ببرید. اگر دانش آموز ما آموخت چگونه بیاموزد ما به همه اهداف خود رسیده ایم . متاسفانه بعد از سالها آموزش هنوز روش مطالعه و آموختن را بچه ها نمیدانند. بچه های ما تو کارهای فردی قوی ترند تا گروهی . بخصوص در شمال کشور و در بازی ها فردی این موضوع بیشتر نمایان است . مثل کشتی . اما تو بازی های گروهی کم می آوریم چون کارهای تیمی را کمتر آموخته ایم .و این یک ضعف بزرگ آموزشی برای مدارس ماست . اگرچه شما خود استاد برای آموزش هستید . من فقط با عنایت به مطالبتون یادآوری می کنم .