بخوانید و ...

شاگردی که شیفته  استادش بود، تصمیم گرفت تمام حرکات و سکنات استادش را زیر نظر بگیرد .فکر می کرد اگر کارهای او را بکند، فرزانگی او را هم به دست خواهد آورد .
 استاد فقط لباس سفید می پوشید؛  شاگرد هم فقط لباس سفید پوشید ، استاد گیاه خوار بود، شاگرد هم خوردن گوشت را کنار گذاشت و فقط گیاه خورد . استاد بسیار ریاضت می کشید، شاگرد تصمیم گرفت ریاضت بکشد و روی بستری از کاه خوابید .
 مدتی گذشت . استاد متوجه تغییر رفتار شاگردش شد .رفت تا ببیند چه خبر است .شاگرد گفت : دارم مراحل تشرف را می گذرانم .سفیدی لباسم نشانه  سادگی و جستجو است . گیاه خواری جسمم را پاک می کند . ریاضت موجب می شود که فقط به روحانیت فکر کنم .
 

استاد خندید و او را به دشتی برد که اسبی از آن می گذشت . بعد گفت :
 

 « تمام این مدت فقط به بیرون نگاه کرده ای؛ در حالی که این کمترین اهمیت را دارد . آن حیوان را آنجا می بینی ؟ او هم مویش سفید ، فقط گیاه می خورد و در اصطبلی روی کاه می خوابد . فکر می کنی قدیس است یا روزی استادی واقعی خواهد شد ؟

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شیخ

سلام.عالیست.خداقوت[گل]

مشق مهــــــــر

سلام و عرض ادب وقتتون به خیر[گل] چشمهارا بايد شست جـــــــور ديگر بايد ديــــد واژه هـــا را باید شست واژه بایـــــد خود بـــــــــاد واژه بـاید خود بـاران باشد چتـــــــــرها را بايد بســــت زير بـــــــــاران بايد رفــــــــــت فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌ با همه مردم شهر زير باران بايد رفت دوســــت را زيــــر بــــــاران بايـــد ديــد‌ عشــــــق را زيــــر بـــــــاران بايد جست[گل]