آن چه در طول این هفته انجام دادیم :

در درس ریاضی :

  • جمع اعداد دورقمی با انتقال در یکان را یاد گرفتیم و در این زمینه تکرار وتمرین داشتیم .

 

در درس علوم :

  • با چشمه های نور آشنا شدیم .
  • استفاده های نور را در اطراف خود مشاهده کردیم .
  • با انجام فعالیت یاد گرفتیم که سایه چگونه درست می شود و دیدیم سایه ی اجسام چگونه با تغییر جهت تابش نور تغییر می کند . مشاهده کردیم که سایه ی اجسام همیشه به یک اندازه نیست .
  • با استفاده از ماکت آسمان ، مشاهده کردیم که چرا آسمان شب تاریک است .
  • ارزشیابی از دو بخش نور و نیرو را داشتیم .

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید