/ 4 نظر / 8 بازدید
محمد

سلام. مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشودو غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.

محمد

می اندیشم زندگی رویاییست و بال و پری دارد به اندازه عشق. بیاندیش اندازه عشق در زندگیت چقدر است؟ در کجای زندگیت است؟

عطا

باز هم عالی و زیبا [گل][گل][گل]

محمد

ما همیشه ..... یا جای درست بودیم در زمان غلط ...... یا جای غلط بودیم در زمان درست ...... و همیشه همینگونه همدیگر را از دست داده ایم... پل آستر