بخوانید و ...

 

.. خدا .. را
در قلب کسانی دیدم که
بی هیچ توقعی .. مهربانند .. !!...

 
 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رویا

پس یقینا خدا در قلب شماست که مهربانیت را حد ومرزی نیست.

احسان

سلام به ياد داشته باش هر وقت دلتنگ شدي به آسمان نگاه کني... کسي هست که عاشقانه تو را مي نگرد و منتظر توست، اشک هاي تو را پاک مي کند و دست هايت را صميمانه مي فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت. و اگر باورداشته باشي مي بيني ستاره ها هم با تو حرف مي زنند ، باور کن با او هرگز تنها نيستي. فقط کافي است عاشقانه به آسمان نگاه کني به حضرت دوست