... اینطوری زندگی کنیم

در همه ی زمان ها صادق باش . صداقت ، آزمون اراده ی انسان ها در این جهان است.

از رنجاندن قلب های دیگران بپرهیزید زیرا زهر عذاب شما به خودتان باز خواهد گشت .

به حریم خصوصی دیگران احترام بگذار.

به عقاید مذهبی دیگران احترام بگذار و هرگز نظرات خود را به دیگران تحمیل نکن.

به افکار و آرزوهای دیگران احترام بگذار، هرگز آنها را متوقف نساز و رویاهایشان را به تمسخر نگیر.

آنچه را که متعلق به تو نیست، تصاحب نکن.خواه از یک فرد، یک جامعه و یا از یک فرهنگ باشد اگر خودت آن را کسب نکرده باشی آن چیز متعلق به تو نیست.

هرگز از دیگران بد نگو زیرا با این کار به جهان اطرافت انرژی منفی ساطع می کنی.که با قدرتی چند برابر به سوی خودت باز می گردد.

 خودت راه زندگی ات را بیاب و به دیگران اجازه نده که برای تو راه بسازند این راه فقط برای توست. دیگران ممکن است با تو قدم بردارند، اما هیچکس نمی تواند برای تو قدمی بردارد..

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

عجیبـــــ میترسم که دستانتــ را بگیرند از من جیبـــــــ هایتـــ !