ملاقات با خانواده ی خود...

دخترکی به میز کار پدرش نزدیک می شود و کنار آن می ایستد پدر که به سختی گرم کار و زیر و رو کردن انبوهی کاغذ و نوشتن چیزهایی در تقویم خود بود اصلاً متوجّه حضور دخترش نشد تا این که دخترک می گوید: «پدر چه می کنی؟ »

پدر پاسخ می دهد: « چیزی نیست عزیزم ! مشغول مرتّب کردن برنامه های کاریم هستم.این ها نام افرادی مهمی هستند که باید در طول هفته با آن ها ملاقات داشته باشم. »

دخترک پس از کمی مکث و تأمل می پرسد: « پدر ! آیا نام من هم در بین آن هاست؟؟؟؟ »

بهترین دقیقه ای که سپری می کنید دقیقه ای است که صرف خانواده ی خود می کنید..!!

کنت بلانکارد

/ 0 نظر / 5 بازدید