تکلیف اختیاری - جمله سازی - فارسی دوم ابتدایی

پسرم

سوالاتی که برایت در نظر گرفته ام مربوط به بخش جمله سازی کتاب فارسی تو می باشد . اگر به جای تو بودم سعی می کردم این نمونه برگه را حتماً انجام دهم چون مفاهیم زیادی را در برگرفته است و می توانی از نقاط ضعف و قوت خود مطلع شوی .

جهت دریافت سوالات فارسی دوم ابتدایی ( مربوط به مبحث جمله سازی ) اینجا کلیک نمایید .

/ 1 نظر / 10 بازدید