ارزشیابی

پسرم

سلام

روز سه شنبه مورخ 25/7/91 ارزشیابی از درس اوّل قرآن خواهیم داشت .

روز چهارشنبه مورخ 26/7/91 املا از درس خرس کوچولو خواهیم داشت .

روز شنبه مورخ 29/7/91 ارزشیابی ریاضی از فصل اوّل خواهیم داشت .

روز یک شنبه مورخ 30/7/91 املا از بخش دوم درس خرس کوچولو خواهیم داشت .

/ 0 نظر / 6 بازدید