نمونه هایی از کاردستی های ساعت

یاد آوری 2: یادت باشد که ساعت تو فقط دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار می خواهد . هم چنین اگر می توانی تمام دقیقه ها را نشان بده اما لازم نیست عدد مربوط به دقیقه ها نوشته شود . مانند :

یاد آوری 1: این ساعت تو باید قابل کار کردن باشد . یعنی عقربه های آن به کمک دست ، قابلیت جابه جا شدن را داشته باشند .

/ 0 نظر / 60 بازدید