امروز 23/11/90 در کلاس علوم - مبحث صدا

که چگونه تلفن بسازیم و به کمک لرزش هوا و نخ صدا را تولید کنیم و به دیگران انتقال دهیم  . چگونه صدای کلفت و نازک در تلفن ایجاد کنیم و چگونه مانع رسیدن صدا به طرف مقابل شویم .

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید