حلول ماه مبارک رمضان ...

شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
 
 حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادت های عاشقانه ، نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه مبارک
 
                                       

ما را در دعا یاد کنید .

/ 2 نظر / 6 بازدید
بابا نان داد-گشتي

ای كاش زندگی واليبال بود تا خوشی را پاس جدايی را اسپک بی وفايی را خطا غم را بيرون «out» و محبت را پوئن «امتياز» كنيم ...[گل] سلام و التماس دعا همكار گرامي[گل]

اولي هاي اينده ساز

-------------------------_(/_\) -------------------------,((((^`/- ------------------------((((--(6-/- ----------------------,(((((-,,----/ --,,,_--------------,(((((--\"._--,',; -((((\\-,...-------,((((---\----`,@) -)))--;'----`"'"'""((((---(------´´ (((--\------------(((------/ -))-|----------------------| ((--|--------.-------'---- -| ))--/-----_-'------`t---,.') (---|---y;---,-""""-./---/\-- )---/-.\--)-\---------`/--/ ---|.\---(-(-----------\-\' ---||-----//----------\\'| ---||------//-------_\\'|ا ---||-------))-----|_\--|| ---/_/-----|_/----------|| ---`'"------------------\_| مسافر پروازرمضان: پروازت بی خطر! امیدوارم توشه ات فراوان باشد و سهم سوغات من دعای شبهای قدرت. التماس دعا دارم [گل][گل][بدرود]