باهم در کنار سفره ... (هدیه های آسمان)

 

 

 

 

 

با تشکر از خانواده های :

ابوطالبیان - احمدزاده - وطن - سرداری نژاد - دوازده امامی - بهروز - محمدیان - شایگان نژاد - روحانی - نیک فر - سیفی 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد

چه هیاهوی عجیبی ست، گریه گم شده در باران، فریاد هم نوا با باد، آه یکی شده در بازدم، امتداد نگاه می رسد به تو، تویی که در دورترین محال ممکن سپری می کنی زمان حال را...