سخن هفته

خستگی را تو به خاطر مسپار کہ افق نزدیک است
و خدایی بیدار کہ تو را می بیند
و بہ عشق تو همه حادثہ ها می چیند
کہ تو یادش افتی
و بدانی کہ همه بخشش اوست
و همینش کافیست...

/ 3 نظر / 5 بازدید
خرازیها

حاصل عشق مترسک به کلاغ...مرگ یک مزرعه بود........

محمد

می دونی اشک گاهی از لبخند با ارزشتره؟ چون لبخند ومی تونی به هرکس هدیه کنی... "اما" اشک رو فقط مال کسی می ریزی که نمی خوایی از دستش بدی!

محمد

نمی دانم ! محبت را بـر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود ، بـر چـه گلـی بـنویـسم که هـرگز پرپر نشـود ، بـر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود ، بـر چه آبـی بنویسم که هـرگز گل آلود نشود ، و سرانجام بـر چه قلـبی بنویسم که هـرگز سـنگ نشود