کودک خود را به مهر ، ببوسیم ...

 

  • بوسیدن فرزند، پرخاشگری اورا کاهش می دهد.
  • بوسیدن فرزند، انرژی های اضافی او را تخلیه می کند.
  • بوسیدن فرزند، باعث می شود رابطه ی عاطفی و روانی بین فرزند و والدین تقویت شود.
  • بوسیدن فرزند، باعث می شود کودک در کنار والدین احساس امنیت بیشتری کند.
  • بوسیدن فرزند، اشتهای روانی و غذایی او را بیش تر می کند.
  • بوسیدن فرزند، یک نوع تن آرامی برای کودک فراهم می کند.
  • هنگام بوسیدن فرزند، می توان سفارش های لازم تربیتی و آموزشی را به او گوشزد کرد .دراین موقع همکاری کودک بالاست.
  • اگرکودک از نظر حساسیت دارای حساسیت لمسی بالایی باشد ، بوسیدن فرزند باعث تعادل رفتاری در او خواهد شد.

 در صدراسلام یک مرد عرب براساس فکر دوران جاهلیّت به پیامبر اسلام (ص) گفت : ای رسول خدا ، چه شده است که این همه دخترت فاطمه (س) می بوسی ؟ من شش دختر دارم که حتی یک بار هم آنها را نبوسیده ام . پیامبر(ص) فرمود: از من دور شو ، تو از رحمت خدا دور افتاده ای ، کسی که رحم نکند به او رحم نخواهد شد. بنابراین بوسیدن فرزندان علاوه برآرامش روانی آنها ،رحمت خداوند را هم به ارمغان خواهد آورد .

پس کودکان خود را به مهر ببوسیم .

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

گنجشکـــِ کوچکـــ، -دل- به مترسک بسته بود که بال و پرش بسته بود !