چرتکه ی آموزشی

کاردستی پسران خوبم با همراهی اولیا

مبین ابوطالبیان - متین ابوطالبیان - معین ابوطالبیان - برنا احمد زاده - پارسا ثابت جو -
آرمین حسنی القا - پارسا سرداری نژاد - سینا محمدی زاده - سپهر نیک فر

پارسا موسیان زاده - ایرج غیومان

 

/ 0 نظر / 64 بازدید