پسرم با توجه به اینکه با برخی از اشکال هندسی به تازگی آشنا شده ای ، سرگرمی زیر برای تو مناسب است .

جهت انجام سرگرمی اینجا کلیک کن .

توجه: اجرای این فعالیت‌ نیاز به نرم‌افزار Flash Player دارد لذا در صورتی که سیستم شما فاقد این نرم‌افزار است ابتدا آن را بر روی سیستم  نصب نمایید.

دانلود نرم افزار