در کتاب هدیه های آسمان کلاس دوم  ، درسی داریم با عنوان «سفره ی عمو عباس» . ما امروز در این درس یاد گرفتیم که چگونه آداب غذا خوردن را رعایت کنیم . با نام خدا شروع کنیم و با تشکّر از او بخاطر نعمت هایش غذا را تمام کنیم و ....

شما می توانید گوشه ای از شور و نشاط دور هم نشستن خانواده ی بنیان را نظاره گر باشید .

با هم در ادامه ی مطلب ببینیم .....


  

 

 

به راستی احساس قلبی آن ها در این لحظات چیست ؟ 

 

با تشکّر از خانواده های : آقایان جواهری ، بنائی ، مؤذنی ، کلاهدوزان ، باستانی ، رحمتی ، معتمدی ، روشنایی ، طیباً طیبا ، هراتی فر ، امینی ، حسن پور ، شیروانیان ، طبیبیان ، تبریزی ، بارانی