هدف از تکالیف منزل این است که انچه در طول روز در مدرسه آموخته شده در ذهن دانش آموز تقویت شود و به یاد سپرده شود . همچنین کودک بیاموزد که چگونه به تنهایی و بدون کمک مستقیم معلم ، مساله ای را حل کند و مهم تر اینکه کود بتواند فرصت هایش را زمان بندی کند و زمانی را به انجام تکالیف شب اختصاص دهد و احساس مسئولیت را بیاموزد . ...


تکلیف شب یکی از روش هایی است که به کودک می آموزد چگونه به تنهایی بیاموزد .

هر چه کودک از انجام تکالیف یا درس خواندن بدش بیاید مهم نیست ، آنچه اهمیت دارد این است که او باید به عنوان وظیفه هر روز آن را انجام بدهد . پس از مدتی بهانه های پایان ناپذیری که اغلب معلم ها عادت به شنیدن آن ها دارند از قبیل :

دفترم افتاد در جوی آب .

خواهرم دفتر مشقم را پاره کرد .

دیشب مریض بودم .

...

باید فراموش شوند و تکالیف و درس های خواندنی باید به درستی و منظم و سرموقع انجام شوند . ولی چگونه باید درس خواندن و انجام تکالیف را برای کودک به شکل یک عمل مثبت و مفید و حتی دوست داشتنی درآورد و در عین حال از فشار و تنشی که این مسائل بر خانواده اعمال می کنند ، بکاهید ؟

 1. از اهداف و انتظارات مسئولان آموزشی از دادن تکالیف آگاه شوید . در این زمینه می توانید :

 • از کودک کسب اطلاعات کنید .

 • اطلاعاتی در رابطه با کودکتان از مسئولان مدرسه کسب کنید .

 1. برنامه ای برای انجام تکالیف تدوین کنید . در نظر داشته باشید که

 • همراه با کودک برنامه ای مناسب برای انجام دادن تکالیف شب و مطالعه تهیه کنید . طوری که با برنامه های مدرسه و برنامه های دیگر کودک هماهنگی داشته باشد .

 • زمان مشخصی را تعیین کنید . توجه داشته باشید که این زمان با برنامه های تلویزیونی مورد علاقه کودک و زمان فعالیت  های فیزیکی کودک تداخل نداشته باشد . به کودک بگویید که طول زمان انجام تکالیف و طول مدت آن ممکن است در صورت لزوم ، تغییر کند .

 • مکان ویژه ای را برای انجام تکالیف تعیین کنید که ساکت باشد ، نورکافی داشته باشد و در صورت نیاز کتاب های کمکی هم در آنجا باشد . محل مستقلی را برای کتاب ها و دفاتر کودک در منزل در نظر بگیرید .

 1. بر نحوه درس خواندن فرزندتان نظارت کرده آن را تقویت کنید . در این زمینه

 • اگر فرزند شما تکالیف مدرسه اش را انجام نمی دهد و یا در انجام آن ها مشکلی دارد باید به او کمک کنید تا علت را کشف کنید و در حل آن بکوشید .

  مشکل را ازمشکلات دیگر مجزا کنید .

  آیا درس مشخصی وجود دارد که کودک نمی تواند تکالیف آن درس بخصوص را انجام دهد ؟

  آیا این مشکل هر روز وجود دارد یا گاهگاهی اتفاق می افتد ؟

  آیا کودک معنای تکلیف شب را درک می کند ؟

  آیا فراموش می کند تکالیفش را انجام دهد ؟

  آیا درس ها برایش بیش از حد مشکل است ؟

  آیا عامل خاصی در خارج از مدرسه در این مساله دخالت دارد ؟

 • در صورت لزوم برنامه را تغییر دهید . برنامه را برحسب نیازها و شرایط تغییر دهید .

 • برای کودکی که جای انجام دادن تکالیفش به بازی می پردازد از خود بازی یا  فعالیت های دیگری که به آن علاقه دارد به عنوان پاداشی برای انجام تکالیف استفاده کنید . به این گونه که بخشی از تکلیفش را انجام دهد و سپس ده دقیقه آزاد باشد برای بازی و بعد بخش دیگری از تکلیف را انجام دهد .

 • زمان های درس خواندن را ثبت کنید . برای مجموع زمان هایی که صرف درس خواندن می شود یک محدوه زمانی در نظر بگیرید و درصورت لزوم به تدریج آن را افزایش دهید . اجازه دهید زمان ها را کودک محاسبه کند و زمان های استراحت را از آن کسر کند .

 1. نظم و ترتیب و مهارت های مطالعه را به فرزندتان بیاموزید .

 • تکالیف طولانی را به بخش های کوچک تقسیم کنید .

 • به کودک بیاموزید چگونه برای امتحانات یا مسابقات ورزشی و ... زمان بندی کند .

 • الگویی از برنامه ریزی برای آینده به کودکتان ارائه دهید . هر هفته جلسه ای با اعضای خانواده تشکیل دهید هر فرد برنامه هفته آینده یا کارهایی که قصد انجام آن را دارد یا چیزهایی که نیاز دارد را مطرح کند .

 • به کودک بیاموزید در مدرسه درباره تکالیفی که به او داده می شود تا در منزل انجام دهد به طور کامل آگاه شود .

 1. کودک را بیشتر و بیشتر تشویق کنید .

 • تلاش کودک را تحسین کنید .

 • مثبت باشید . وقتی کودک کارش را خوب انجام می دهد و خوب تلاش می کند و دقت و حوصله خرج می کند یا در انجام تکالیفش حوصله و دقت خرج می کند اورا تشویق کنید. ( با جایزه های عادی یا غیرعادی )

 • در مواقع لزوم با اقدامات ویژه با ایجاد انگیزه بپردازید .

 

برگرفته شده از کتاب چگونه با کودکم رفتار کنم    دکتر گاربر