باسلام

چهارمین جلسه توجیهی اولیا،روز سه شنبه 4 /12/ 94 راس ساعت 12:30 ظهر در محل اداری مجموعه آموزشی ملل برگزار میگردد .حضور یکی از والدین الزامی می باشد .

مباحث جلسه : 

  • ارایه پوشه کار دانش آموز 
  • ارایه کارنامه ی توصیفی دانش آموز 
  • تدریس مباحث دروس ریاضی و علوم 
  • معرفی کتاب