امشب همه نیلوفران مشتاق روی دلبرند

جمع شقایق ها همه مست می پیغیمبرند

امشب تمام قدسیان مهمان بزم سرمدند

جمع ملائک تا سحر مشغول ذکر احمدند

 با ما باشید ...

 


با تشکر از مسئولین و همکاران عزیز در دبستان گلبان خرد