والدین عزیز

باسلام

سومین جلسه ی آموزشی و هم اندیشی با شما عزیزان در روز چهارشنبه 7/8/93 راس ساعت 10 صبح خواهد بود .

حضور در جلسه به جهت تدریس مباحث آموزشی ، ضروری می باشد .