دقت به معنی توجه غیرارادی از طریق حواس پنجگانه است. افرادی که دقت بالایی دارند معمولا حافظه بهتری هم دارند . دقت یک مهارت است و می توان مانند هر مهارت دیگری آن را تقویت کرد.

تمرکز یعنی حفظ و نگهداری.لذا بدون داشتن دقت و تمرکز حواس، یادگیری صورت نمی گیرد. تمرکز نسبی است یعنی تقریبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند.وکسی نمی تواند ادعا کند کاملا بی دقت است ویا همیشه تمرکز حواس دارد.فراموش نکنیم که تمرکز کارایی حافظه را افزایش می دهد.

تمرکز باعث می شود بر افکار مزاحم مسلط شویم .تمرکز حواس باعث تقویت هم اراده می شود ، تمرکز و اراده رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند . افراد دقیق اراده خوبی هم دارند

دقت به معنی توانائی حفظ توجه از طریق حواس پنجگانه است. بیشترین حجم ورودی اطلاعات از طریق حس بینائی (۷۵ درصد) رخ می‌دهد، لذا تقویت حس بینائی، امری بسیار مهم است.


1)از دانش‌آموز بخواهید تصاویر ناقص را کامل کند.

2) به دانش‌آموز دو تصویر مشابه (که فقط در برخی جزییات با هم متفاوت هستند) نشان دهید و از او بخواهید تفاوت آن‌ها را بگوید.

3) از دانش‌آموز بخواهید با استفاده از نقشه، محل‌هایی را که از او می‌پرسید، به شما نشان دهد.

4) از دانش‌آموز بخواهید جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند. مثال: من دیروز ...  .

5) بریدن شکل‌های مختلف و چسباندن تصاویر توسّط دانش‌آموز

6) چند وسیله‌ی کمک آموزشی و ... را به کلاس بیاورید و به دانش‌آموزان نشان دهید؛ سپس از دانش‌آموزی که بی‌دقّت است، بخواهید تا چشمانش را ببندد و اشیاء را لمس کند و نام اشیاء را به شما بگوید.

7) افزایش دقّت و تمرکز با گوش دادن به صداهای مختلف و یادداشت کردن آن‌ها توسّط معلّم روی تابلو

8) استفاده از مجموعه‌ی «بشنو و پیدا کن» جهت تقویت حافظه‌ی شنیداری، افزایش دقّت

9) استفاده از اعصاب‌سنج: پرورش دقّت و توجّه، هماهنگی چشم و دست

10) استفاده از مینی بسکتبال، تقویت دقّت و هماهنگی چشم و دست

11) استفاده از «دارت»، جهت هماهنگی چشم و دست و دقّت

12) چند تصویر به دانش‌آموز نشان دهید و سپس آن‌ها را پنهان کنید و از دانش‌آموز بخواهید به شما بگوید چه دیده است؟

13) کلماتی را از متن دروس تهیّه کرده و از دانش‌آموز بخواهید برای آن‌ها تشدید و یا سرکِش و ... بگذارد.

14) متنی را تهیّه کنید و نقطه‌های کلمات آن را بردارید و از دانش‌آموز بخواهید نقطه‌ها را بگذارد. این کار را هم روی تخته‌ی کلاس می‌توانید انجام دهید و هم به‌صورت تایپ شده می‌توانید در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید.

15) از دانش‌آموز بخواهید جملات در هم ریخته را مرتّب کند.

16) از دانش‌آموز بخواهید کلماتی را که بیان می‌کنید، بعد از شما تکرار کند. مثال: خانه- میز- لباس (مثال عددی: 6-8-9)

سپس کلمات را کم‌کم به 7 کلمه و یا 7 عدد برسانید. (جهت تقویت دقّت و حافظه)

17) نوشتن صداهای اوّل و یا آخر کلمات و جمله‌سازی با آن‌ها. مثال: آب صدای آخر آن (ب) است و دانش‌آموز میبایستی مثلاً بنویسد (بار) و سپس با آن جمله بسازد.

18) چند تصویر را به‌صورت مرتّب روی میز بچینید و سپس از دانش‌آموز بخواهید با دقّت به آن‌ها نگاه کند و چشمانش را ببندد؛ سپس جای یک و یا دو تصویر را عوض کنید تا دانش‌آموز به شما بگوید جای کدام تصاویر عوض شده است.

19) از دانش‌آموز بخواهید نام اشیاء داخل کلاس، نام مدیر و معاون مدرسه، نام چند نفر از دوستان، آدرس و تلفن منزل، شماره تلفن همراه پدر دانش آموز، و ... را برای شما بنویسد.

20) تصویری را به دانش‌آموز نشان دهید و سپس آن را پنهان کنید. دانش‌آموز میبایستی جزییات تصویر را برای شما بگوید.

21) کلماتی را به دانش‌آموز دهید و از او بخواهید حداقل 3 جمله برای آن بنویسد.

22) شمارش معکوس توسّط دانش‌آموزان و یا برعکس حرف زدن، مثل: این زنگ علوم داریم = داریم علوم زنگ این

23) زمانی که تمرکز دارند، آن‌ها را تشویق کنید.

24) چند جمله روی تابلو بنویسید و یک کلمه‌ی اضافه هم در آن بنویسید و از دانش‌آموزان بخواهید که کلمه‌ی اضافی را پیدا کنند؛ مانند: زنگ بعد روز ریاضی داریم کلمه‌ی اضافی (روز) است.

25) خلاصه‌نویسی و تعریف مطلب و یا داستان توسّط دانش‌آموز

26) محرّک‌های محیطی که باعث حواس‌پرتی شما می‌شوند را حذف کنید. مانند بستن پنجره و درب کلاس و ...

 

منبع: کتاب «راهنمای اجرای ایده‌های معلّم» لئوناردو جی باسیل، آن اس سرناک- مترجم بهنوش شیخ» الاسلامی- انتشارات مدرّس