باز هم مهری دیگر لبخند را بر لبان نوگلان باغ علم و دانش نشاند

 آغاز سال تحصیلی جدید بر شما نو آموزان ، دانش آموزان و همکاران عزیزم مبارک باد .

امیدوارم در پناه خداوند متعال ، بتوانید پله ای از پله های رشد را در سال جدید با شادی سپری کنید .

به امید موفقیت همه ی شما عزیزانم - ماه آفرین باقری