جهت دریافت نمونه سوالات ارزشیابی ریاضی برروی گزینه های زیر کلیک کنید .

سری اول ( کل کتاب )

سری دوم ( مفهوم ضرب )

سری سوم ( حل مسئله )